De VNRT

Sinds november 2018 ben ik aangesloten bij de VNRT (Vereniging van Nederlandse Reflexzone therapeuten).  Omdat ik ben aangesloten bij de VNRT kunt je, als jouw verzekeraar de behandelingen vergoedt, de facturen voor voetreflextherapie of integrale massage declareren bij jouw zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor defactuur per email.

Let op: jaarlijks veranderen de zorgverzekeraars de tarieven en ook welke behandelingen er vergoed worden. Je doet er goed aan om de polisvoorwaarden met de aanvullende verzekeringen goed te vergelijken en na te lezen voor je behandeling afspreekt.

Een overzicht (pdf) van de vergoedingen van de zorgverzekeraars voor 2020 kun je inzien via de volgende link:  2020-vergoedingenoverzicht-zorgverzekeraars

Klachten: Wat doet SCAG?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent met de behandeling en het resultaat. Normaal gesproken zullen we hier samen uit komen, zeker voor het einde van het behandeltraject.

Lukt dat niet, dan kun je een klacht indienen. Je kunt bij de SCAG rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Ik voldoe hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), en hou hiermee de kwaliteit van zorg hoog.

Stichting RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.